Головна | Реєстрація | Вхід | RSSНеділя, 07.03.2021, 14:19

Антонівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Скадовсь...

Меню сайту
Категорії розділу
Мої статті [5]
МО [0]
Інформація для вчителів [0]
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 23
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

Каталог статей

Головна » Статті » Мої статті

Методика проведення групової роботи учнів на уроках геаграфії. Шевченко Т.В.

              Методика проведення групової   роботи на уроках географії.

 

В Національній доктрині розвитку освіти в ХХІ столітті чітко визначено мету і пріоритетні напрямки державної політики щодо розвитку освіти. Одним із напрямків є постійне підвищення якості освіти, оновлення її змісту, форм організації навчально-виховного процесу та запровадження освітніх інноваційних технологій.

Завдання вчителя сьогодні, виходячи з поставлених задач - відібрати зі своїх методичних надбань усе прогресивне і змінити, модернізувати, трансформувати навчальний процес та забезпечити його дослідницький, пошуковий характер. Такий підхід сприятиме створенню в класі творчої атмосфери, розвитку мислення, здібностей учня. Це повинно бути не насильницьке навчання, а заохочення до пізнання, повага інтелектуальної сили дитини. Свобода і право вибору зумовить не тільки кращі результати у навчанні, а й сприятиме  формуванню її як особистості, буде поштовхом до самостійної пізнавальної діяльності, вміння ставити і вирішувати нові проблеми.

Одним із напрямків підвищення ефективності навчально-виховного процесу з географії є використання групових форм роботи.

Варто пам‘ятати що такої форми спілкування ( навчальної співпраці) у дитячому досвіді ще не було. Отже, дитячу співпрацю потрібно культивувати з тією ж ретельністю, що і будь-яку іншу навичку: не ігноруючи „дрібниць”, не намагаючись перейти до складного, доки не опрацьоване просте. Як сісти за партою, щоб дивитися не на вчителя, (як звичайно), а на товариша; як погоджуватися, а  як заперечувати; ( але як і коли заперечувати неприпустимо); як допомагати, а як просити про допомогу – не відпрацювавши всіх цих „ритуалів” взаємодії до автоматизму, неможливо організувати більш складні – вільні і творчі  форми спільної роботи учнів. 

Способів утворення груп існує багато, і вони значною мірою визначають те, як відбувається робота і яким буде результат.

·                                           За вибором учителя. Учитель сам створює групи, розв’язуваючи тим самим певні педагогічні завдання. Він може, об’єднати в групи учнів з однаковим темпом роботи

·                                           За бажанням дітей. Об’єднання в групи відбувається за взаємним вибором. Такий спосіб можна успішно використовувати, якщо педагог добре знає клас і розуміє, що стоїть за бажанням учнів працювати разом.

·                                           Випадковим чином. Група, сформована таким чином, характеризується тим, що в ній об’єднуються учні, які за інших обставин ніяк не взаємодіють.

·                                           За певною ознакою. Ознаку визначає вчитель, або обраний учасник. Так можна об’єднатися за першою буквою імені, відповідно до пори року,  коли народився, за кольором очей та інші.

·                                           За вибором „лідера” ( капітана, командира, організатора) Лідера обирає вчитель (або клас колективно), а він збирає групу.

Запровадження групової форми навчання потребує попередньої підготовки учнів. Для цього під час проведення традиційних уроків запроваджується та опановуються учнями окремі види навчальної діяльності.

1. Індивідуальне   самонавчання.   Під   час   індивідуального   самонавчання учні виконують ту або іншу самостійну роботу (робота з об'єктами, що вивчаються, робота з підручником, прикладами, розв'язання задач, дослідницька робота) і складають письмове повідомлення про її результати.

2. Парне взаємонавчання. Учні у стабільних парах (сусіди за однією партою) або в парах змінного складу (учні протягом уроку обмінюються місцями на зразок конвеєру) пояснюють один одному якесь питання, захищають свою тему, оцінюють результати роботи товариша.

3. Групова робота за спільною темою. Навчання відбувається усередині групи. Учні, об'єднані в групи, взаємодіють усередині них: пояснюють новий матеріал, обговорюють його, оцінюють свою діяльність, готують виступ.

4. Взаємонавчання груп. Групи, які займаються вирішенням різних проблем або різними видами навчальної діяльності - теоретики та експериментатори, тимчасово об'єднуються для того, щоб обмінятися досвідом, інформацією, проблемами.

5. Учень замість вчителя. Один або двоє учнів навчають увесь клас, ведуть урок, проводять лекцію або інше заняття.

6. Підготовка учнями виступів. Відпрацьовуються такі види діяльності, як техніка виступу, методика ведення дискусії, формулювання питань та відповідей на них, аргументація думок, рецензування, оцінювання, аналіз. Методів формування груп може бути безліч, це залежить від творчості вчителя. 

Останнім часом впровадження в практику роботи вчителя групових форм організації навчання набуває все більшої популярності. Цьому значною мірою сприяють інтерактивні технології навчання, які найбільш відповідають особистісно орієнтованому підходу до навчання.

Система навчання в сучасній школі перестає бути орієнтованою тільки на рівні «знання» й «розуміння». Учні повинні набути вже цілком інших навичок: думати, розуміти суть речей, осмислювати ідеї та концепції і вже на основі цього вміти шукати потрібну інформацію, трактувати її та застосовувати в конкретних умовах, формулювати й відстоювати власну думку. Головною особливістю групової форми організації навчання є те, що процес навчання відбувається у спільній діяльності в малих групах учнів, об’єднаних загальної навчальною метою за опосередкованого керівництва вчителя і в співпраці з учнями.

Стосунки між вчителем та учнями набувають характеру співпраці, оскільки вчитель безпосередньо втручається в роботу групи тільки в тому разі, якщо в учнів виникають запитання і вони самі звертаються по допомогу вчителя. Групова навчальна діяльність, на відміну від фронтальної та індивідуальної, не ізолює учнів один від одного, а навпаки, дозволяє реалізувати природне прагнення до спілкування, взаємодопомоги і співпраці.

Отже, групова форма навчання має кілька значних переваг:

-         за той самий проміжок часу роботи можна виконати значно більше;

-         висока результативність у засвоєнні знань і формуванні умінь;

-         формується уміння співпрацювати, вміло вести дискусію;

-         формуються мотиви навчання, розвиваються гуманні стосунки між дітьми.    

Особливістю організації групової роботи є те, що:

-              клас ділиться на групи для вирішення поставленої навчальної задачі;

-              кожна група отримує завдання і виконує його під керівництвом керівника групи або вчителя;

-              завдання в групі виконується таким чином, що є можливість врахувати і оцінити індивідуальний вклад кожного члена групи.

 Елементи групової роботи можна використовувати на різних етапах уроку.

Наприклад, для перевірки підготов­ки домашнього завдання можна за­стосувати такі прийоми:

Прийом «Екзамен». Керівники груп одержують картки з питаннями і ставлять ці питання по черзі кож­ному члену групи. Такі картки керів­ники можуть зробити дома самостій­но, за що одержать окрему оцінку.

Прийом «Взаємне опитування». Клас поділяється на пари, де один опитує другого, а потім вони міня­ються місцями. Після цього кож­ний оцінює опонента. Питання для взаємного опитування вчитель може написати на дошці.

Прийом «Так – ні». Учням ставиться дискусійне запитання і роздаються сигнальні картки двох кольорів. Ствердна відповідь – один колір, заперечення – інший. Формуються дві групи, їм надається право відстояти свою точку зору.

Прийом «Чи знаєш ти карту?». Участь беруть дві команди. Запрошують двох учнів (по одному від команди) до карти. Один учень стоїть біля карти і показує географічні об’єкти: моря, острови, гори та інші. Другий учень стоїть на відстані від карти і повинен їх назвати. Виграє та команда, яка допустить менше помилок.

Прийом «Мозковий штурм». Це вид дискусії, що передбачає вислуховування ідей без обговорення. Перед групою ставиться дискусійне завдання і учні відповідають на нього. Наприклад, чому материк Антарктида був відкритий значно пізніше інших материків?

На етапі вивчення нового матеріалу можна використовувати також багато цікавих і ефективних прийомів гру­пового навчання. Найбільш відомі методи:

   «Два — чотири — всі разом»,

   «Навчаючи — учусь»,

   «Ажурна пилка»,

   «Аналіз ситуації»,

   «Дерево рішень»,

   «Карусель».

Ефективним методом групової роботи на даному етапі є метод «Займи позицію», який допомагає вести обговорення дискусійного питання. Учні мають можливість висловитися та практикуватися в навичках спілкування. Таким способом доцільно обговорювати більш глобальні проблеми, наприклад,  забруднення навколишнього середовища під час вивчення тем «Хімічна промисловість», розвиток атомної енергетики під час вивчення теми «Електроенергетика» (географія України, 9 клас) та інші.

Метод «Прес» - коли виникають суперечливі думки і потрібно зайняти і аргументувати чітко визначену позицію щодо проблеми. Метод «Прес» має таку структуру:

1.     Позиція «Я вважаю, що …»;

2.     Обґрунтування «… тому, що…»;

3.     Приклад «… наприклад…»;

4.     Висновки «отже, я вважаю…».

Доцільно використовувати даний метод при вивченні тем «Господарство», «Населення» (економічна і соціальна географія України, 9 клас), країни Європи (економічна і соціальна географія світу, 10 клас) та інших.

 Найбільш ефективне використання групових форм роботи при узагальненні і систематизації знань та при вивченні великого обсягу матеріалу за короткий час. Так, вивчаючи тему «Політична карта світу» (Економічна і соціальна географія світу, 10 клас) можна об’єднати учнів в групи з індивідуальним завданням для кожної.

1.     Визначити відмінності між країною, державою, територією.

2.     Як поділяються держави за формою правління?

3.     Пояснити поняття: унітарна, федеративна держави, конфедерація.

4.     Як поділяються держави за рівнем розвитку? і т.д.

Перевірити роботу груп можна за допомогою використання карток-жетонів.

1 картка «Всі» - це означає, що вчитель перепровіряє оцінки, виставлені консультантом. Всі учні захищають свої бали.

2 картка «Довіра» - означає, що бали виставлені консультантом, приймаються вчителем без перевірки.

3 картка «Делегат» - один учень за вибором групи йде захищати свою групу. Якщо учень підтверджує оцінку, виставлену консультантом, то бали приймаються без змін, якщо ні – то різницю в балах віднімають від балів кожного учня, включаючи консультанта.

4 картка «Вибір» - вчитель вибирає одного учня з групи. Оцінювання має схему, як при картці «Делегат».

Також відомі форми групової роботи «Велике коло» та «Акваріум».

Ці організаційні форми навчання ефективні, коли на уроці обговорюється вирішення якоїсь проблеми, про яку у школярів уже первісні уявлення, отриманні під час навчальних занять або на основі життєвого досвіду. Вони дають можливість дитині не тільки висловити свою думку, погляд або дати оцінку, а й за умови аргументованої думки партнера навіть відмовитися від своєї точки зору стосовно вирішення проблеми або суттєво змінити її. Учні сидячи у колі мають можливість висловити або обґрунтувати свою позицію. Наприклад, при вивчені теми «Господарство України», у 9 класі учні висловлюють свою позицію щодо розвитку галузей у своєму регіоні. Обов’язково необхідно обґрунтувати свою думку.

Ще однією формою організації інтерактивного навчання є «Акваріум». Це один із варіантів кооперативного навчання, що є формою діяльності учнів у малих групах, ефективний для розвитку навичок спілкування в малій групі, вдосконалення вміння дискутувати та аргументувати свою думку. Тобто, «Акваріум» - форма діалогу, коли учням пропонують обговорити проблему «перед лицем громадськості». Мала група обирає того, кому вона може довірити вести той чи інший діалог. Іноді це можуть бути декілька бажаючих. Інші учасники малої групи виступають у ролі глядачів. Звідси й назва -«Акваріум».

Така форма організації навчання може бути застосована тільки за умови, що учні вже мають добрі навички групової роботи, і дає можливість побачити своїх однолітків ніби з боку: як вони спілкуються; реагують на чужі думки; як улагоджують конфлікт, що назріває; як аргументують свої думки тощо. Наприклад, демографічна проблема людства: «вибух» чи «криза» загрожує людству? (10 клас)

Рольові ігри – для роботи клас поділяється на дві – чотири групи (бригади, експедиції тощо). Кожна з груп утримує певні проблемні завдання, для реалізації яких потрібно обрати старшого (капітана, завідуючого …), який здійснює розподіл між членами групи функції для швидкого і якісного виконання завдання. Результатом роботи може бути: заповнена таблиця, опорна схема, картосхема тощо. Після цього учні мають захищати власну розробку, проект, схему перед класом.

Також можна застосовувати ігрові форми роботи. Наприклад, для вивчення Антарктиди я використовую метод уявних експедицій. На першому уроці кожна група відправляється на дослідження різних частин Антарктиди, вивчає там природні особливості, клімат, тваринний світ. Крім того, вони отримують і проблемне питання «Чому Антарктиду називають «полюсом холоду» на Землі?». Після цього проводиться конференція.

На етапі закріплення знань можна спробувати застосувати також такі інтерактивні прийоми, як «Картографічна лабораторія», де групи будуть виконувати завдання за картами або на контурних картах. Наприклад, під час закріплення матеріалу про степову зону можна запропонувати групам нанести межі зони і підписати її фізико-географічні райони.

Прийом «Творча лабораторія» можна використати під час вивчення тем «Охорона надр», «Охорона водних ресурсів», «Охорона рослинного та тваринного світу», коли кожна група пропонує свою програму охо­рони природних ресурсів.

В 9 класі після завершення вивчен­ня господарства України можна запропонувати учням стати менеджерами сільськогосподарського підприємства на півдні України.

- Який комплекс меліоративних робіт слід провести, щоб підвищити врожайність рису?  

Цей проект має назву «Я - менеджер».

У процесі впровадження технології групового навчання вчителю відводиться важлива роль. Він пови­нен створити сприятливі умови для сприймання учнями групового на­вчального завдання та забезпечити умови для його успішного розв'я­зання.

Впровадження групової діяльності потребує від учителя додаткових витрат часу, оскільки необхідно здійснити відповідне тематичне планування, розробити структуру уроку, скласти варіанти завдань. Але практика свідчить, що в тих класах, де вчитель вміло застосовує групову навчальну діяльність, учні показують високі результати у навчанні. Слабкі учні збагачуються новою інформацією, мають змогу вчасно отримати додаткові пояснення з незрозумілих питань. Завдяки контролю з боку сильних учнів вони допускають менше помилок. Середні учні в умовах групової роботи оперативно опановують незрозумілі питання, способи вирішення практичних завдань. Сильні учні допомагаючи засвоювати навчальний матеріал товаришам у групі, перевіряють і закріплюють свої знання.

Вміло організована групова навчальна діяльність підтверджує висновок Л.С.Виготського про те, що «в співпраці дитина може зробити більше, ніж самостійно», бо «те, що я чую, я забуваю; те що я бачу, я пам’ятаю; те що я роблю, я розумію,» - говорив великий китайський філософ Конфуцій.

 

Категорія: Мої статті | Додав: Solnechno (23.03.2013)
Переглядів: 1520 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук
Друзі сайту
center

Copyright MyCorp © 2021
Створити безкоштовний сайт на uCoz