Головна | Реєстрація | Вхід | RSSНеділя, 07.03.2021, 14:52

Антонівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Скадовсь...

Меню сайту
Категорії розділу
Мої статті [5]
МО [0]
Інформація для вчителів [0]
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 23
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

Каталог статей

Головна » Статті » Мої статті

Організайія самоосвітньої діяльності вчителів в Антонівській ЗОШ І-ІІІ ст. Шевченко Т.В.

З метою поліпшення фахової підготовки педагогічних кадрів в Антонівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів  проводиться  спеціальна методична роботу, яка спонукає кожного вчителя до підвищення свого фахового рівня; сприяє взаємному збагаченню членів педагогічного колективу педагогічними знахідками, дає змогу молодим учителям вчитися педагогічної майстерності у старших і досвідченіших колег, забезпечує підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку.

У процесі методичної роботи здійснюються підвищення наукового рівня вчителя, його підготовка до засвоєння змісту нових програм і технологій їх реалізації, постійне ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічних дисциплін і методик викладання, вивчення і впровадження у шкільну практику передового педагогічного досвіду, творче виконання перевірених рекомендацій, збагачення новими, прогресивними й досконалими методами і засобами навчання, вдосконалення навичок самоосвітньої роботи вчителя, надання йому кваліфікованої допомоги з теорії та практичної діяльності.

Методична робота в Антонівській  школі працює у напрямку  систематичного інформування про нові методичні рекомендації, публікації щодо змісту й методики навчально-виховної роботи, глибокого  вивчення відповідних державних нормативних документів.

           Основні форми методичної роботи в школі:

 

Індивідуальна форма

         Ця форма методичної роботи вчителів є складовою їх самоосвіти.

         Зміст індивідуальної самоосвіти педагога охоплює систематичне вивчення політичної, психолого-педагогічної, наукової літератури, безпосередню участь у роботі шкільних, міжшкільних та районних методичних об'єднань, семінарів, конференцій, педагогічних читань; розробку окремих проблем, пов'язаних з удосконаленням навчально-виховної роботи;  підготовку доповідей, виступів, огляд і реферування педагогічних та методичних журналів, збірників та ін.

        При організації самоосвіти ми враховуємо:

·       зв'язок самоосвіти з практичною діяльністю педагога;

·       систематичність і послідовність самоосвіти, постійне ускладнення її змісту і форм;

·       багатоплановий (комплексний) підхід до організації вивчення обраної теми з самоосвіти;

·       індивідуальний характер самоосвіти як найбільш гнучкої форми набуття педагогом знань;

·       гласність і наочність результатів самоосвіти в педагогічному колективі;

·       завершеність самоосвітньої роботи на кожному її етапі (доповіді, участь у семінарі, підготовка виступу, написання реферату, підготовка доповіді, участь у засіданні педагогічної ради, науково-практичній конференції та ін.).

             У школі створено  умови для звернення педагогів до нових досягнень науки і передового педагогічного досвіду.

             Молоді спеціалісти, які закінчили вищі педагогічні заклади освіти,  упродовж першого року роботи  проходять стажування. Його мета — набуття практичних умінь і навичок педагогічної діяльності. Під час стажування вони користуються всіма правами працівника школи і виконують покладені на них обов'язки.

            Для молодого вчителя призначається наставник з числа кращих учителів відповідного фаху. Наставник надає стажисту допомогу в плануванні навчально-виховної роботи, в розробці поурочних планів та ін. Результати стажування розглядає наприкінці навчального року дирекція школи.

 

Колективні форми

           Відкриті уроки — одна з колективних форм методичної роботи, їх мета — підвищення майстерності всіх учителів. Основні завдання відкритих уроків: упровадження в практику вчителів передового педагогічного досвіду і результатів досліджень педагогічної науки, спрямованих на розв'язання завдань, що стоять перед  школою. Під час аналізу й обговорення відкритих уроків  забезпечується цілеспрямованість обговорення, науковість аналізу, принциповість, поєднану з доброзичливістю у критичних зауваженнях, поєднання аналізу уроку з практичними рекомендаціями,  підсумки уроку підводяться  кваліфікованими спеціалістами.

         Також у нашій  школі практикується взнаємо відвідування вчителями уроків, що  має істотне значення у підвищенні педагогічної майстерності вчителів. Якщо молодий і недосвідчений учитель відвідає урок, що його проводить старший колега, то він може збагатити свій методичний багаж. Якщо ж досвідчений педагог відвідає урок менш досвідченого колеги, то зможе порадити йому, як удосконалити той чи той момент уроку. Можливо, й досвідчений педагог знайде щось корисне для себе у молодшого колеги.

        Центром  методичної роботи в Антонівській школі є предметні методичні об'єднання вчителів та об'єднання класних керівників ,які вивчають і втілюють досягнень теорії та передового досвіду в практику навчання конкретних  навчальних дисциплін.

        На методичних об'єднаннях  заслуховуються й обговорюються доповіді з найактуальніших питань навчання і виховання, нова фахова література, організовуються  вгаємо відвідування уроків, проведення і обговорення відкритих уроків, виготовлення наочності, застосування технічних засобів навчання.  Організація консультацій для молодих учителів, заслуховуються звіти учителів про виконання індивідуальних планів самоосвіти.

            План роботи методичного об'єднання складається на навчальний рік. На першому організаційному засіданні обираємо голову і секретаря терміном на один рік, обговорюємо  проект плану роботи і доповнюємо його, обмінюємось  досвідом з питань підготовки до нового навчального року.

            На кожному з чотирьох засідань методичного об'єднання  проводяться відкриті уроки різних типів із складних тем програми досвідченими учителями. Одну із запланованих для обговорення доповідей  присвячуємо темі відкритого уроку. На засіданнях  виробляємо й ухвалюємо  рекомендації з обговорюваного питання, впровадження яких у практичну діяльність членів об'єднання перевіряє голова методичного об'єднання. На останньому з них обговорюємо додатки до екзаменаційних білетів, підводимо підсумки діяльності об'єднання за рік, накреслюємо  завдання на наступний навчальний рік.

            У системі шкільних  предметних методичних об'єднань  створюються творчі (проблемні) групи у складі 4-5 добре теоретично підготовлених учителів, які працюють над вирішенням актуальних проблем навчально-виховного процесу (наприклад, використання комп'ютера у навчальному процесі, формування світогляду учнів у процесі вивчення навчальної дисципліни, диференційоване навчання та ін.). Тривалість роботи творчої групи залежить від складності проблеми, над якою вона працює (один-два роки). Завершальним етапом роботи групи є підготовка методичних рекомендацій щодо ефективного вирішення досліджуваної проблеми.

            Методичний  кабінет надає  вчителям  методичну  допомогу,  знайомить  учителів з досягненнями педагогічної науки і передового педагогічного досвіду. В методичному  кабінеті нашої школи  збирають кращі зразки тематичних та поурочних планів, методичні розробки класних годин, розробки складних тем навчальних програм, зразки художньої й технічної творчості учнів, саморобні прилади, матеріали з узагальнення досвіду навчально-виховної роботи кращих педагогів та ін.

Одним із шляхів підвищення методичного рівня вчителів є залучення їх до розробки актуальної для педагогіки і школи проблеми. Наукову проблему обирають з таким розрахунком, щоб до її розробки можна було залучити всіх педагогів школи.

            Одним із продуктивна форм  методичної роботи Антонівської школи є семінари-практикуми.  Цінність їх в тому, що вчителі самостійно опрацьовують педагогічну літературу з обговорюваної проблеми, аналізують власний досвід. Опрацьовані матеріали учасники семінару-практикуму оформляють у вигляді рефератів або доповідей.

            Педагогічні читання — сприяють підвищенню педагогічної майстерності вчителів. Мають на меті узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду і проводяться з актуальної педагогічної тематики.

            Учителі нашої  школи впродовж певного періоду працюють над окремими темами проблеми і на шкільних педагогічних читаннях доповідають про результати свого дослідження.

             Працює  школа передового досвіду — спрямована на вивчення та поширення передового педагогічного досвіду. Ця  школа безпосередньо демонструє  зразки навчально-виховної роботи відвідувачам, організовує розповіді  кращих учителів про систему своєї роботи, забезпечує  відвідування та обговорення уроків або виховних заходів зі слухачами, оформляються спеціальні буклети з описом передового досвіду та ін.

              Школа передового досвіду  зосереджена  на вивченні сучасних досягнень науки, техніки, мистецтва, культури, педагогіки і психології навчання, а також проблем наукової організації педагогічної праці та втілення їх у практику роботи учителів.  Виявляється  інтерес передусім до вивчення й запровадження передового педагогічного досвіду, практичного оволодіння вчителями новими методами навчання і виховання, озброєння вчителів методами педагогічного дослідження, аналізу та оцінки чужого і власного досвіду. У  школі  використовують практичні й теоретичні форми роботи з учителями.

            На  теоретичних заняттях  у школі передового досвіду  спільно  вивчаються  програми, підручники , методичні  посібники, психолого-педагогічні вимоги до уроків, дидактичні  принципи  і шляхи  їх реалізації; систематично інформуються  слухачі  школи про новини науково-методичної і психолого-педагогічної літератури; вивчаються  актуальні  питання  педагогіки і методики навчання та ін.

            Перед атестацією педагогічних працівників проходять творчі звіти вчителів. Звітуючи на педагогічній раді, вчитель ділиться своїми знахідками, методичними доробками, знайомить інших учителів з технологією власного досвіду.

            Ефективно використовуємо  і такі масові форми методичної роботи як:

тижні педагогічної майстерності (дні відкритих дверей педагогів-майстрів,  старших учителів); методичні тижні, місячники.

            Серед індивідуальних форм роботи в нашій школі  поширені стажування та наставництво; індивідуальні й групові консультації; конкурси «Учитель року» так у минулому році два вчителя нашої школи були учасниками обласного етапу цього конкурсу і вчитель історії та правознавства Сирота Михайло Вікторович виборов  І місце і став учасником всеукраїнського етапу конкурсу.

            Ведеться  післяатестаційна робота; докурсова і післякурсова робота з  вчителями; робота з творчими вчителями; робота з учителями-заочниками; творчі звіти вчителів, що атестуються на присвоєння звання, тощо.

            Підвищенню фахового рівня педагогічних працівників сприяє також їх систематична атестація, яку проводимо  з метою визначення відповідності педагогів посаді, яку вони обіймають, рівневі кваліфікації, залежно від якого (а також від стажу педагогічної роботи), подаємо клопотання про встановлення їм вищої кваліфікаційної  категорії та присвоєння педагогічного звання .

            Так на кінець 2010-2011 навчального року якісний склад педагогічних працівників Антонівської школи становив:

Спеціаліст вищої категорії – 3, що складає 14%

Спеціаліст І категорії – 9 (42,5%)

Спеціаліст ІІ категорії – 1 (5%)

Спеціаліст – 8 (37,5%)

Категорія: Мої статті | Додав: Solnechno (23.03.2013)
Переглядів: 1024 | Коментарі: 2 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 1
0
1 Catsnamesmus   [Матеріал]
Нашла кошечку не знала как её назвать. Нашла здесь female cat names http://allcatsnames.com/female-cat-names полный список имен для котов.

Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук
Друзі сайту
center

Copyright MyCorp © 2021
Створити безкоштовний сайт на uCoz